Várakozási lehetőség

várakozási lehetőség

ÁFA-s számla igénylés módja, helye és határideje Az általános forgalmi adóról szóló Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fenti előírás betartása és az ügyintézés meggyorsítása érdekében számla kiállítására vonatkozó igényeiket az alábbiak szerint szíveskedjenek Társaságunk részére bejelenteni: -személyesen a Budapest, Nagy Lajos király várakozási lehetőség A kiállított számlá ka t munkatársaink személyes ügyintézés esetén azonnal átadják ügyfeleinknek, míg postai úton benyújtott kérelmek esetén a számlák megküldésére a kiállítást követő pár napon belül kerül sor, postai úton az igénylő személy részére.

Gyűjtőszámla esetén az adott naptári hónapra vonatkozóan megváltott valamennyi parkolójegyről, illetve megfizetett várakozási díjról egy számla kerül csak várakozási lehetőség, mely Ügyfeleink számára is megkönnyíti az ügyintézést és a könyvelést.

befektetés nélküli munka az interneten és

Gyűjtőszámla esetén a számla kiállítására vonatkozó igényt — személyes ügyintézés esetén a tárgyhónapot követő hónap A számlák igénylésére és kiállítására vonatkozóan egyebekben a fenti előírások az irányadók. Gyűjtőszámlák kiállítására amennyiben nem azonos teljesítési napon történő parkolásról van szó kizárólag erre vonatkozó egyszeri előzetes várakozási lehetőség megállapodás alapján van lehetőség.

A megállapodás aláírására személyes ügyfélszolgálatunkon a számla kiállítását megelőzően, illetve postai úton a Számlaigénylőnek Társaságunk által kiküldött és a Várakozási lehetőség által aláírt megállapodás Társaságunkhoz történő visszaküldésével kerülhet sor.

trendfordító vonal

Hasznosvélemények