Távoli keresetek típusai

távoli keresetek típusai

Legal Vitarendezés Pergazdaságossági és célszerűségi okok indokolhatják azt, ha a felperes több keresetet terjeszt elő egy időben. A keresetek egymáshoz való viszonya alapján megkülönböztetünk valódi tárgyi keresethalmazatot és látszólagos keresethalmazatot.

távoli keresetek típusai

Valódi tárgyi keresethalmazat esetén a felperes több keresetet terjeszt elő és a bíróságtól valamennyi keresetének elbírálását kéri. Látszólagos keresethalmazatról beszélünk, amennyiben a felperes valójában egy keresetet kíván érvényesíteni, de mégis több keresetet tartalmaz a keresetlevele.

A távoli keresetek típusai keresethalmazat, amennyiben a felperes az elsődleges keresetének elutasítása esetére terjeszt távoli keresetek típusai másodlagos vagy további kereseteket, eshetőleges keresethalmazatnak minősül.

Webinárium - Elektromos autó töltés otthon, napelemmel │Wagner Solar

A bíróság ez esetben az elsődleges keresetet vizsgálja és távoli keresetek típusai annak elutasítása esetén tér át a másodlagos kereset vizsgálatára és így tovább. A felperes által előterjesztett kereseteket a bíróság a felperes által meghatározott elbírálási sorrendben vizsgálja, és amennyiben a bíróság az egyiket alaposnak találja, döntést hoz, tehát a további kereseteket nem vizsgálja.

távoli keresetek típusai

Ezzel szemben a perjogban ismert a látszólagos keresethalmazat másik típusa, a vagylagos kereset, amely esetben a felperes több keresetet oly módon terjeszt elő, hogy azok elbírálási sorrendjét nem határozza meg, a bíróságot arra kéri, hogy az előterjesztett keresetek valamelyikének távoli keresetek típusai ítéletet hozzon. A felperest értelemszerűen segíti ez a lehetőség, hiszen amennyiben nem biztos a választott jogalap megfelelőségében, akkor lehetősége van arra, hogy több keresetet terjesszen elő egyszerre.

Tekintettel viszont arra, hogy a látszólagos keresethalmazatok esetén a bíróság természetszerűleg olyan kereseti kérelmeket is vizsgál, távoli keresetek típusai később érdemben nem dönt, ezért ezek a keresethalmazatok rendszerint a per elhúzódásához vezethetnek. A látszólagos keresethalmazatokat érintően meghatározza azokat a feltételeket, amelyek fennállása szükséges az egymással eshetőleges vagy vagylagos viszonyban álló több kereset előterjesztéséhez.

Fővárosi Törvényszék 104.K.700.534/2019/37.számú ítélete

Látszólagos keresethalmazat előterjesztéséhez tehát feltétel, hogy 1 a keresetek ugyanabból a jogviszonyból eredjenek, 2 az egyes keresetek között ne legyen olyan, amelynek elbírálása más bíróság hatáskörébe vagy kizárólagos illetékességébe tartozik, és 3 több alperes esetén valamennyi kereset valamennyi alperes ellen megindításra kerüljön. A vagylagos keresethalmazat körében a Kúria új Pp.

Mindazonáltal a vagylagos viszonyban előterjeszthető keresetek körét taxatív módon felsorolni nem lehet, az ilyen távoli keresetek típusai az anyagi jogi szabályokra figyelemmel kerülhet sor.

távoli keresetek típusai

A kereset vagylagossága felmerülhet például a Ptk. Nem kell ugyanakkor lemondani a keresetlevél szerkesztése során az ésszerűségről, ugyanis az Ítélőtábla ÍH A keresetek sorrendjének meghatározásával kapcsolatban pedig a Kúria új Pp. Álláspontunk szerint azonban a kereseti kérelmek sorrendjének téves megjelölése vezethet olyan eljárásjogi következményhez, hogy a kereset — a sorrendiség logikai hibája távoli keresetek típusai — nem lesz elbírálható, tehát a bíróság nem tud az ügy érdemében dönteni.

Ebben az esetben viszont egy olyan csapda helyzetbe kerülhet a bíró, amelyben hiánypótlást nem bocsáthat ki, hiszen érdemi kérdést érint a keresetek sorrendisége, viszont a keresetek logikai hibája miatt érdemben sem tud döntést távoli keresetek típusai.

 • Bevezetés a mobilfizetés világába Mi az a mobilfizetés?
 • Közbeszerzési Hatóság
 • Bináris opciók terminológiája
 • Pénztárca helyett mobiltárca - Computerworld
 • Doecon bináris opció
 • A felperes: Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest, Kossuth Lajos tér

Ilyen eset például, ha a felperes elsődlegesen szerződésszegésre hivatkozással marasztalást kér, másodlagosan pedig az alapul fekvő szerződés érvénytelenségének megállapítását és az eredeti állapot helyreállítását. Mivel a Ptk. Tehát amennyiben a megjelölt sorrend szerint az elsődleges keresetet érdemben vizsgálná, és arra jutna, hogy elutasításnak van helye, és a másodlagos keresetben megjelölt érvénytelenségi ok esetében pedig azt találná, hogy alapos távoli keresetek típusai kérelem, akkor az a helyzet állna fenn, hogy a bíróság által az elsődleges kereset tárgyában hozott és a másodlagos kereset tárgyában hozott döntései egymásnak ellentmondó megállapításokat tartalmaznak.

Bevezetés a mobilfizetés világába

Mindezért álláspontunk szerint kell, hogy legyen a bíróság kezében eljárásjogi eszköz a kereset visszautasítására vagy a per megszüntetésére, arra az esetre, távoli keresetek típusai az érdemi döntés meghozatalának akadálya van.

Ez az akadály nem minősülhet érdemi kérdésnek, hiszen ha érdemi kérdés lenne, akkor a bíróság érdemben tudna dönteni a keresetről. Abból kell tehát kiindulnunk, hogy igenis eljárásjogi probléma az, ha a bíróság a keresetek sorrendiségének logikai hibája miatt nem tud érdemben dönteni a keresetről.

 • A kétféle megoldás hívei éveken keresztül kemény csatákat vívtak egymással, ki-ki csakis saját rendszerét tartotta életképesnek.
 • Erős ügyfél-hitelesítés és biztonságos kommunikáció
 • Bináris opciók cfin
 • Legfontosabb változásokról közérthetően | Magyarország Bíróságai
 • A bitcoin hivatalos honlapjának regisztrációja
 • A PSD2-höz kacsolódó iránymutatásokkal, rendeletekkel szemben az alapelvárás az, hogy legyenek technológia- és üzleti modell semlegesek és teremtsék meg az innovatív fizetési módok felhasználóbarát használatának a feltételeit.

Ebben az esetben a megoldást az jelentheti, ha a bíróság felszólítja a felperest a helyes sorrend megjelölésére és a hiánypótlás teljesítésének elmulasztása esetén a bíróság a Pp.

Hasznosvélemények