Opciók biztosítják a csereügyleteket

opciók biztosítják a csereügyleteket

A legtöbb pénzügyi piacon ez megszokott és általános gyakorlatnak számít. A shortolás jellemzően részvényekkel kapcsolatos, ennek ellenére más pénzügyi eszközökkel kapcsolatban is beszélhetünk shortolásról. A shortolásnak két fajtáját különböztethetjük meg: a fedezett shortolást coveredamikor az eladó az értékpapírt kölcsönveszi vagy biztosítja, hogy azt a shortolást megelőzően kölcsönvehesse, illetve a fedezetlen shortolást uncovered, nakedamikor az eladó a shortolás időpontjában nem veszi kölcsön az értékpapírt, és nem is gondoskodik róla, hogy azt kölcsönvehesse.

Shortolással többféle piaci szereplő is foglalkozik különféle célból, ezek lehetnek például fedezeti ügyletek, spekuláció, arbitrázs és árjegyzési ügyletek. Olyan aggályok opciók biztosítják a csereügyleteket jártak el így, hogy a jelentős pénzügyi instabilitás időszakában a shortolás erősítheti a részvényárfolyamok lefelé irányuló spirálját, különösen abban az értelemben, hogy az akár a pénzügyi intézmények életképességét is fenyegetheti, és rendszerszintű kockázatokat vonhat maga után.

Modern vállalati pénzügyek

Az egyes tagállamok eltérő intézkedéseket vezettek be, mivel az Európai Unióban hiányoznak a kifejezetten a shortolással kapcsolatos kérdésekre irányuló jogi opciók biztosítják a csereügyleteket. Egyes tagállamok az idén aggodalmuknak adtak hangot a származtatott ügyletek, különösen a hitel-nemteljesítési csereügyletek lehetséges szerepét illetően a görög államkötvények árfolyamával kapcsolatban.

Az Európai Parlament szintén mérlegelte a shortolással kapcsolatos kérdéseket az alternatív a fedezeti alapokat is tartalmazó befektetési alapkezelőkről szóló tervezett irányelv kapcsán. A shortolással és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos jelenlegi nem egységes álláspont korlátozza a felügyelet és a bevezetendő intézkedések hatékonyságát, és szabályozási arbitrázshoz vezet.

Emellett zavarokat idézhet elő a piacokon, valamint több költséget és nehézséget jelenthet a piaci szereplők számára. Opciók biztosítják a csereügyleteket legtöbb tanulmány egyetért abban, hogy a shortolás fokozza a piacok hatékonyságát.

Fokozza a piaci likviditást mivel a shortoló értékpapírokat ad el, majd később a shortolási ügylet fedezetéül ugyanilyen értékpapírokat vásárol. Mivel lehetővé teszi a befektetők számára, hogy cselekedjenek, ha úgy ítélik meg, hogy valamely értékpapír felülértékelt, hatékonyabb árképzést eredményez az értékpapírok piacán, s ezáltal hozzájárul az árfolyam-buborékok enyhítéséhez, és már a korai szakaszban jelezheti az egyes kibocsátókkal kapcsolatos rejtett problémákat.

A shortolás opciók teljes sebességű valós időben eszköz, opciók biztosítják a csereügyleteket fedezeti és egyéb kockázatkezelési tevékenységeknél és árjegyzési ügyleteknél is alkalmaznak.

Egyes esetekben azonban a shortolás különféle lehetséges kockázatokat eredményezhet. Szélsőséges piaci körülmények között például fennáll a veszélye annak, hogy a shortolás túlzott mértékű lefelé irányuló opciók biztosítják a csereügyleteket eredményez, ami viszont rendellenes piaci viszonyokhoz és esetleges rendszerszintű kockázatokhoz vezethet. Sőt, abban az esetben, ha a rövid pozíciók nem kellőképpen átláthatók, előfordulhat, hogy a szabályozók sem képesek figyelemmel kísérni a tranzakcióknak a piac szabályosságára kifejtett hatásait, illetve a visszaélésre épülő stratégiák alkalmazását.

Az átláthatóság hiánya információs aszimmetriát is eredményezhet, ha a többi piaci szereplő nem jut megfelelő információkhoz a shortolásnak az árfolyamokra gyakorolt hatásait illetően. Fedezetlen shortolás esetében fokozottan fennáll a nemteljesítés és a volatilitás veszélye. A shortolás mindazonáltal gyakran nem kapcsolódik opciók biztosítják a csereügyleteket, és jelenleg nincsen olyan európai jogszabály, amely a shortolással kapcsolatos egyéb lehetséges kockázatokkal foglalkozna.

A hitel-nemteljesítési csereügylet olyan származtatott tranzakció, amely egyfajta biztosítást hoz létre valamely vállalati vagy államkötvénnyel kapcsolatos hitel nemteljesítése esetére. A hitel-nemteljesítési csereügyletben az eladó éves díj ellenében biztosítja a vásárlót a szerződésben megjelölt referenciakibocsátó nemteljesítésének kockázata ellen. Ha a referenciakibocsátó nem teljesít, a kockázat átvevője megtéríti a kockázatot átadónak a nemteljesítésből eredő kárt.

Ezek az intézkedések a pénzügyi opciók biztosítják a csereügyleteket és különösen az állampapír-piacok működésével kapcsolatos, jelenleg is folyamatban lévő vizsgálat eredményein alapulnak majd.

Több joghatóságban pl. A Bizottság kívánatosnak tartja a shortolással kapcsolatos lehetséges kockázatok kezelésének szabályozását. A Bizottság szándéka, hogy az Európai Unión belül összehangolja a shortolással kapcsolatos előírásokat és a szabályozók által kivételes helyzetekben alkalmazható hatásköröket, amikor súlyos veszély fenyegeti a pénzügyi stabilitást vagy a piaci bizalmat, továbbá, hogy ilyen helyzetekben fokozott összhangot és egységességet biztosítson a tagállamok között.

A szabályozásnak ki kell terjednie a shortolással foglalkozó minden természetes és jogi személyre a piac valamennyi területén, függetlenül attól, hogy azok egyidejűleg a pénzügyi szolgáltatásokkal pl. Az előírásokat lehetőség szerint a short ügyleteket végző természetes és jogi személyekre kell alkalmazni, szemben a többi piaci szereplővel, pl. A rendelet célja a korábban meghatározott kockázatok kezelése anélkül, hogy túlságosan csökkentené a shortolásnak a piacok minőségére és hatékonyságára gyakorolt kedvező hatásait.

A Bizottság felkérte piaci szereplőkből álló független tanácsadó csoportját, az európai értékpapír-piaci szakértői csoportot ESMEhogy készítsen jelentést a shortolással kapcsolatban.

A számos ajánlást tartalmazó jelentést[3] az ESME Az Európai Bizottság áprilisában néhány általános jellegű kérdést tett fel a shortolással kapcsolatos lehetséges szabályozásra vonatkozóan a piaci visszaélésről szóló irányelv Bár egyesek támogattak volna egy ilyen jellegű rendszert, a legtöbb hozzászóló véleménye szerint a piaci visszaélésről szóló irányelv nem megfelelő eszköz a shortolás szabályozására, mivel a shortolás többnyire nem jár piaci visszaéléssel[5].

Az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága CESR második felében egyeztetést folytatott az uniós részvények nettó rövid pozícióira vonatkozó bejelentés és közzététel lehetséges összeurópai modelljéről.

opciók biztosítják a csereügyleteket

A CESR A bizottság azt javasolta, hogy a Bizottság minél előbb vezesse be az említett rendszert. A Bizottság több megbeszélést és konzultációt tartott az érdekelt felekkel, köztük piaci szabályozókkal is[8]. A Bizottság A Bizottsághoz kb. A javaslatok figyelembe veszik az ESME és a CESR munkájának eredményeit, valamint a piaci szereplőknek és a szabályozóknak kiküldött kérdőívekre adott, illetve a nyilvános egyeztetések opciók biztosítják a csereügyleteket kapott válaszokat is.

A Bizottság a jobb szabályozási politikával összhangban elvégezte a lehetséges szakpolitikai alternatívák hatásvizsgálatát. A szakpolitikai alternatívák a javaslatok alkalmazási körével, az átláthatóságot szolgáló javasolt rendszerekkel, a fedezetlen shortolásra vonatkozó előírásokkal, a mentességekkel és a shortolás korlátozására irányuló kivételes jogkörökkel foglalkoztak.

Az egyes szakpolitikai alternatívákat az alábbi szempontok szerint értékelték: az érintettekre gyakorolt hatások, hatékonyság és eredményesség.

opciók biztosítják a csereügyleteket

Jogalap A javaslat az EUMsz. Szubszidiaritás és arányosság A javaslatban foglalt célkitűzéseket a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani. A szubszidiaritás elve szerint az EUMSz. Az előzetes elemzés azt jelezte, hogy annak ellenére, hogy az említett problémák lényeges következményekkel járnak az egyes tagállamokra nézve, átfogó hatásukat csak úgy lehet teljes mértékben átlátni, ha azokat határokon átnyúló összefüggésben vizsgáljuk. Ennek az az oka, hogy valamely pénzügyi eszköz mindenütt, ahol az opciók biztosítják a csereügyleteket eszközt jegyzik, illetve tőzsdén kívül is — tehát az érintett kibocsátó elsődleges piacán kívüli piacokon is — shortolható.

Elfelejtette jelszavát?

Számos piac továbbá eleve határokon átnyúló vagy nemzetközi jellegű. Fennáll tehát a valóságos kockázata annak, hogy a shortolással opciók biztosítják a csereügyleteket a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos nemzeti intézkedéseket ki lehet játszani, illetve, opciók biztosítják a csereügyleteket azok uniós szintű fellépés hiányában eredménytelennek bizonyulnak.

A tagállamok által a short ügyletekkel kapcsolatban hozott eltérő intézkedések a szabályozási arbitrázs veszélyét rejtik magukban, mivel a befektetők az egyes joghatóságokban fennálló korlátozásokat úgy kerülhetik el, hogy ügyleteiket átviszik egy másik joghatóságba.

A szétaprózott szabályozási környezet a szabályokat betartó piaci szereplők költségeit is növelheti, különösen azokét, akik egyszerre több piacon is tevékenykednek, és ennek megfelelően többféle rendszert kell kiépíteniük, hogy megfelelhessenek az egyes tagállamokban fennálló eltérő előírásoknak.

A short ügyletekre vonatkozó jelen javaslatnak és az említett hatályos jogi eszközöknek ki kell egészíteniük egymást. Ezt a leginkább közös uniós szabályok alkalmazásával lehet elérni. A fentiek miatt indokolt az uniós szintű fellépés a szubszidiaritás és arányosság elveinek megfelelően. Indokoltnak és szükségesnek tűnik, hogy a rendelkezéseket rendelet formájában hirdessék ki, mivel egy részük közvetlen bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeket ír elő magánszektorbeli szereplők számára egyes eszközökkel kapcsolatos nettó rövid pozíciókat illetően.

Rendeletre van szükség egyes hatásköröknek az ESMA-ra történő átruházásához is az illetékes hatóságok által hozott intézkedések összehangolásával kapcsolatban, és hogy kivételes helyzetekben, amikor a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer stabilitását súlyos veszély fenyegeti, az ESMA önállóan is intézkedhessen.

A rendelet alkalmazása továbbá korlátozza annak lehetőségét, hogy az illetékes hatóságok eltérő intézkedéseket hozhassanak. A javaslat részletes indoklása 3. A javaslatok körébe tartozó eszközök Bár a javaslat körébe valamennyi pénzügyi eszköz beletartozik, a javaslat arányos válaszintézkedéseket határoz meg a különféle eszközök shortolásával kapcsolatos kockázatokra. A részvények és a részvényekhez kapcsolódó származtatott eszközök, az államkötvények és az államkötvényekhez kapcsolódó származtatott eszközök, illetve az állampapír-kibocsátókkal kapcsolatos hitel-nemteljesítési csereügyletek esetében, ahol a rövid pozíciók elterjedtebbek és egyértelműen opciók biztosítják a csereügyleteket kockázatok vagy aggályok állnak fenn, átláthatósági előírások és a fedezetlen shortolásra vonatkozó előírások kerülnek alkalmazásra.

Kivételes helyzetekben, amikor a pénzügyi stabilitást opciók biztosítják a csereügyleteket a piaci bizalmat komoly veszély fenyegeti, a javaslat rendelkezik az átláthatóságot szolgáló további átmeneti intézkedések lehetőségéről más pénzügyi eszközök vonatkozásában is. Bizonyos eszközök rövid pozícióival kapcsolatos átláthatósági előírások — 5— A részvényekkel kapcsolatos átláthatóságra irányuló javaslat a CESR által javasolt modellen alapszik[12].

Azon vállalkozások számára, amelyeknek a részvényeit bevezették valamely uniós kereskedési helyszínen történő kereskedésre, a jelentős nettó rövid részvénypozíciók átláthatósága érdekében kétlépcsős modellt ír elő.

JELENTÉS a származékos ügyletek piacáról: jövőbeni szakpolitikai intézkedések - A/

Alacsonyabb küszöbérték esetén a pozíciót kizárólag opciók biztosítják a csereügyleteket szabályozó felé kell jelenteni, míg adott magasabb küszöbérték elérése esetén a pozíciókról nyilvánosan tájékoztatni kell a piacot.

A szabályozók felé történő bejelentés lehetővé teszi, hogy a szabályozók figyelemmel kísérjék és szükség esetén kivizsgálják a rendszerszintű kockázatok vagy visszaélés veszélyét magukban rejtő shortolási ügyleteket.

opciók biztosítják a csereügyleteket

A piac számára szóló opciók biztosítják a csereügyleteket közzététele hasznos tájékoztatást nyújt a többi piaci szereplő számára a jelentős egyéni rövid pozíciókat illetően.

Az uniós állampapír-kibocsátókkal kapcsolatos jelentős nettó rövid pozíciókat illetően a szabályozók felé történő bizalmas adatközlésre van szükség. Az ilyen jellegű pozíciókra vonatkozó, a szabályozók felé történő adatközlés fontos információkat nyújt, amelyek segítségével a szabályozók figyelemmel tudják kísérni, hogy a szóban forgó pozíciók nem hoznak-e létre rendszerszintű kockázatokat, illetve azokat nem használják-e felső jelzők visszaélésre.

A rendszer rendelkezik az uniós állampapír-kibocsátókkal kapcsolatos jelentős, hitel-nemteljesítési csereügylettel összefüggő pozíciók bejelentéséről is. Az átláthatósági előírások nemcsak a részvényekkel vagy az állampapírokkal a kereskedési helyeken történő kereskedés révén kialakult rövid pozíciókra vonatkoznak, hanem a kereskedési helyeken kívüli kereskedés tőzsdén kívüli kereskedés révén kialakult rövid pozíciókra, valamint a származtatott ügyletek, pl.

Az átláthatósági előírások célja a opciók biztosítják a csereügyleteket és a piac felé közölt információk hiánytalanságának és pontosságának biztosítása. Az információközlésnél például úgy kell figyelembe venni a rövid és a hosszú pozíciókat, hogy értelmezhető információkat adjanak a természetes vagy jogi személy nettó pozícióiról. Mivel az átláthatósági szabályok az egyéni pozíciókkal kapcsolatos részletes és technikai jellegű mérlegeléssel járnak, a javaslat a Bizottság felhatalmazásán alapuló jogi aktusokban elfogadandó további technikai jellegű részletekről is rendelkezik.

A javaslat a nettó rövid részvénypozíciókra vonatkozó bejelentéssel és közzététellel kapcsolatos átláthatósági szabályokon kívül a short megbízások megjelölésére vonatkozó előírást is tartalmaz. A kereskedési helyszíneken bonyolított short megbízások megjelölésére vonatkozó előírás — amikor az eladó az adott helyszínen rövid pozícióban részvényeket ad el —, további információkat biztosít a kereskedési helyszínen bonyolított short eladási ügyletek nagyságrendjét illetően.

Fedezeti (hedge) ügyletek

A kereskedési helyszíneknek a megbízások megjelölése révén napi rendszerességgel kell adatokat közölniük az opciók biztosítják a csereügyleteket helyszínen lebonyolított short eladások volumenéről.

Fedezetlen short ügyletek — A javaslatok részletes előírásokat tartalmaznak ezeknek a kockázatoknak a kezelésére. A szóban forgó eszközökkel short ügyletet lebonyolító természetes vagy jogi személyeket ennek érdekében kötelezik, hogy az ügylet időpontjáig az eszközöket ténylegesen kölcsönvegyék, megkössék a részvények kölcsönvételéről szóló vagy egyéb olyan megállapodást, amely biztosítja, hogy az értékpapírt kölcsön lehet venni, tehát a tranzakció az esedékessé váláskor teljesíthető.

Az előírás olyan törvényes megállapodást tesz lehetővé, amelyet a fedezett shortolási ügyletek megkötésekor jelenleg is alkalmaznak, és amely biztosítja, hogy az értékpapírok teljesítésre rendelkezésre álljanak. Egyes piaci szereplők például az ügylet megkötését megelőzően megállapodhatnak egy prime brókerrel annak érdekében, opciók biztosítják a csereügyleteket az értékpapírok az elszámoláskor rendelkezésre álljanak, más piaci szereplők esetében pedig értékpapír-elszámolási rendszerekkel kötött meglévő megállapodások vannak érvényben, amelyek biztosítják az értékpapírok rendelkezésre állását az elszámoláskor.

Mi az az opció és milyen fajtái vannak?

A Bizottságnak ebben az összefüggésben megvan az a hatásköre, hogy az előírás hatálya alá tartozó kölcsönvételi és egyéb megállapodásokkal kapcsolatos további előírásokat fogadjon el. A kereskedési helyszíneknek továbbá biztosítaniuk kell, hogy megfelelő lehetőségek álljanak rendelkezésre a részvények vagy állampapírok fedezeti vételére olyan esetekben, amikor valamely ügylet teljesítése meghiúsul.

A Possum 10 millió dollárt kap a dollár adósságleveleinek kibocsátásából, amit átad csereügyletbeli partnerének. Viszonzásul a másik fél egy 11 millió eurós elismervényt küld a Possumnak.

Nemteljesítés esetén napi szinten bírságot kell bevezetni. A kereskedési helyszínek hatásköre továbbá ki fog terjedni arra, hogy azokat a természetes vagy jogi személyeket, akik valamely korábbi ügyletben elmulasztották a teljesítést, eltiltsák a további shortolási ügyletektől.

EUR-Lex - PC - HU

A fizetési határidők és feltételek általános harmonizációja mindazonáltal különálló, szélesebb körű kérdést képvisel, amelyet más egyedi kezdeményezések például az értékpapírok birtoklásával és az értékpapír-ügyletekkel kapcsolatos jogbiztonságról szóló, a Bizottság Mentességek — Mentességet élveznek az olyan vállalatok részvényei, amelyeknek a fő piaca az Európai Unión kívül található.

Ez azt tükrözi, hogy a vállalati részvényekkel világszerte egyre több különböző kereskedési helyszínen kereskednek. Számos nagy tengerentúli vállalat részvényeivel például saját belföldi piacukon kívül európai uniós kereskedési helyszíneken is kereskednek. Nem indokolt vagy arányos a shortolásra vonatkozó előírásokat olyan esetekben is alkalmazni, amikor opciók biztosítják a csereügyleteket kereskedés nagyrészt az Unión kívül zajlik.

Ez terhekkel járhat a piaci szereplők számára, és szükségtelenül bonyolítja a folyamatot, ami eltántoríthatja a kibocsátókat attól, hogy részvényeiket uniós kereskedési helyszínekre is bevezessék. Mentességet élveznek az árjegyzési ügyletek is. Az árjegyzési tevékenységek kritikus szerepet játszanak az európai piacok likviditásának biztosításában, amihez az árjegyzőknek rövid pozíciót kell szerezniük.

Modern vállalati pénzügyek | Digitális Tankönyvtár

Ha ezeket a tevékenységeket az új előírásokkal szabályoznák, az súlyosan korlátozná a likviditásteremtő képességet és jelentősen csökkentené az európai piacok hatékonyságát. Az árjegyzők továbbá általában kizárólag nagyon rövid időre vesznek fel jelentős rövid pozíciókat.

  • Pénzügy Sziget - Pénzügy Sziget
  • Az alapokról induló, saját fejlesztésű OKEx Options, melyet egy továbbfejlesztett, gyorsabb, stabilabb, megbízhatóbb infrastruktúra támogat, az OKEx platform kereskedési struktúrájának teljes körű átalakítását eredményezte.

Opciók biztosítják a csereügyleteket a mentességnek ki kell terjedniea különféle árjegyzési tevékenységekre. A javaslatban meghatározott mentességek mindazonáltal nem terjednek ki a saját számlás kereskedésre. Mindazoknak, akik élni kívánnak a mentességgel, értesíteniük kell az illetékes hatóságokat, amelyek megtilthatják a mentesség igénybevételét abban az esetben, ha az adott személy nem felel meg a mentességre vonatkozó feltételeknek. Az illetékes hatóságok további információkat is kérhetnek opciók biztosítják a csereügyleteket mentességet igénybe venni kívánó személyektől.

  • Az OKEx elindítja az opciók kereskedését | Business Wire
  • HL C 8E.

Mentességet élveznek továbbá az értékpapír-ügynökök által az elsődleges piacokon azzal a céllal bonyolított műveletek, hogy az állampapír-kibocsátókat segítsék a piaci visszaélésről szóló irányelvben meghatározott stabilizációs programok megvalósításában.

Ezek az árjegyzéshez hasonlóan indokolt, az elsődleges piacok megfelelő opciók biztosítják a csereügyleteket fontos tevékenységek. Beavatkozási hatáskör — 16—

Hasznosvélemények