Beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe.

Pályázatok • PályázatFigyelés • PályázatMenedzser

Összefoglaló I Az Európai Stratégiai Beruházási Alapot ESBA ben az európai beruházási terv részeként hozták létre a ban kirobbant pénzügyi és gazdasági válságot követő beruházási hiány kezelése céljából.

Az ESBA eredetileg azon az elven jött létre, hogy az uniós költségvetésből nyújtott 16 milliárd eurós garanciának és az EBB által saját forrásból biztosított további 5 milliárd eurónak köszönhetően az EBB-csoport mintegy 61 milliárd eurós finanszírozást tud biztosítani, amelynek segítségével júliusáig beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe milliárd euró stratégiai beruházás mozgósítására nyílna lehetőség az infrastruktúra és a kkv-k javára, az uniós szakpolitikai területek többségében és az összes tagállamban.

II Ellenőrzésünk célja annak értékelése volt, hogy az ESBA-nak sikerült-e finanszírozást mozgósítania további beruházások támogatására az Unió egész területén. Kockázatelemzés alapján a következők teljesülését vizsgáltuk: Az EBB az elvárt összegben biztosított-e nagyobb kockázatú finanszírozást júliusáig? A beruházási projekteket az ESBA végrehajtási időszakában más köz- vagy magánforrásból is finanszírozni lehetett volna? Valószerűen mutatták-e be a jelentésekben szereplő becslések az ESBA által mozgósított beruházások által a reálgazdaságra gyakorolt hatást?

Az ESBA beruházási portfóliója kiegyensúlyozott volt-e a vonatkozó uniós szakpolitikai területeket és a földrajzi koncentrációt tekintve? Ellenőrzési munkánk részeként áttekintettük az ESBA teljesítményéről az ellenőrzés időpontjáig közzétett jelentéseket, elemeztük az ESBA műveleti portfólióját, áttekintettünk egy, a műveletekből vett mintát, továbbá interjúkat és felméréseket készítettünk a Bizottság és az EBB-csoport tisztviselői, az ESBA beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe és a terület szakértői körében.

IV Következtetésünk szerint az ESBA sikerrel járt azon célját illetően, hogy további finanszírozást mozgósítson jelentős mennyiségű új beruházás támogatására az Unióban. A mozgósított beruházásokra vonatkozóan bejelentett becslés azonban nem veszi figyelembe, hogy az ESBA bizonyos műveletei más EBB-műveleteket vagy uniós pénzügyi eszközöket váltottak ki, illetve hogy az ESBA-támogatás egy részét olyan projektekre költötték, amelyeket más forrásokból is finanszírozni lehetett volna, még ha nem is azonos feltételek mellett.

Ezenfelül intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy javuljon az ESBA-támogatású beruházások földrajzi eloszlása. V Megállapítottuk, hogy az EBB-csoportnak Ehhez az eredményhez több tényező is hozzájárult, köztük az, hogy az ESBA az EBB-nek nyújtott költségvetési garancia formáját öltötte, ami operatív rugalmasságot biztosított az Alap számára, valamint az, hogy nem szabtak meg sok célt és megszorítást az ESBA beruházási portfóliója tekintetében, továbbá az irányítási struktúra észszerűsítése és a tagállami fejlesztési bankokkal, illetve intézetekkel folytatott együttműködés elmélyítése.

Az EBB a nagyobb kockázatú finanszírozás nyújtásának céljára klasszikus, hosszabb futamidejű előre sorolt beruházási hitelekre támaszkodott, ahol — szinte minden más hitelezővel ellentétben — biztosíték nélküli fedezetet nyújtott, illetve nagyobb kockázatú partnerekkel kötött üzletet, ugyanakkor viszonylag kis mértékben használt más típusú nagyobb beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe pénzügyi termékeket.

VII Az ESBA továbbá részben más központi irányítású uniós pénzügyi eszközökből származó finanszírozást váltott ki, különösen a közlekedés és az energia területén. Ezen túlmenően megállapítottuk, hogy a Bizottságnak és az EBB-nek mérlegelnie kellene az ESBA infrastrukturális és innovációs támogatási keretéhez és az európai strukturális és beruházási alapokhoz tartozó pénzügyi eszközökkel végrehajtott műveletekkel való potenciális jövőbeni átfedéseket.

VIII Az a tény, hogy valamely ESBA-műveletről megállapították, hogy az ESBA-rendelet fogalommeghatározása szerint addicionalitást biztosít és hogy nagyobb kockázatot képvisel, mint a rendes EBB-műveletek, nem jelenti feltétlenül azt, hogy a projektet nem lehetett volna más forrásból finanszírozni. Felmérésünk eredményei azt mutatták, hogy az infrastrukturális és innovációs támogatási keretből finanszírozott projektek közel harmadát ESBA-támogatás nélkül is megvalósították volna.

A projektgazdák kriptokereskedő fizetése azért részesítették előnyben az ESBA-finanszírozást, mert vagy olcsóbb volt, vagy hosszabb visszafizetési időszakot tett lehetővé.

Néhány olyan esetet is találtunk, ahol az ESBA-projekteket magán- és más közforrásokból vagy szokásos EBB-műveletek keretében — bár más feltételek mellett — is finanszírozni lehetett volna. IX A mozgósított beruházás becslésére szolgáló módszertan esetenként a valósnál nagyobbnak tüntette fel az ESBA-támogatás által a reálgazdaságban mozgósított új beruházások mértékét.

Az összes uniós pénzügyi eszközre és költségvetési garanciára vonatkozó, összehasonlítható teljesítmény- és monitoringmutatók hiánya csökkenti az átláthatóságot és az eredmények értékelhetőségét.

X végén az Beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe a meghatározott szakpolitikai ágazatokba történő beruházásokra meghatározott indikatív határértékeken belül volt. Az aláírt ESBA-finanszírozási műveletek földrajzi eloszlása azonban egyenetlen volt, főként néhány nagyobb EUtagállamra koncentrálódott. A legtöbb ESBA-támogatást a legfejlettebb és legaktívabb tagállami fejlesztési bankkal vagy intézménnyel rendelkező országok használták fel, ami arra mutat, hogy a kevésbé fejlett intézményekkel beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe tagállamoknak ebben a tekintetben is támogatásra többek között technikai segítségnyújtásra van szükségük.

XI E megállapítások alapján a következőkre irányuló ajánlásokat fogalmazzuk meg: ösztönözni kell a magasabb kockázatú EBB-termékek indokolt használatát az ESBA keretében; ki kell használni az uniós pénzügyi eszközök és az uniós költségvetési garanciák közötti komplementaritást; fokozottan vizsgálni kell, hogy a potenciális ESBA-projektek más forrásból is finanszírozáshoz juthattak volna-e; jobb becsléseket kell készíteni a mozgósított beruházásokról; kiegyensúlyozottabbá kell tenni az ESBA-támogatásban részesülő beruházások földrajzi eloszlását.

Az európai beruházási tervet az európai beruházásoknak a ban kezdődött pénzügyi és gazdasági válságot követően bekövetkező visszaesésére reagálva indították el.

gyors kereset a semmiből

A Bizottság ugyanakkor tudatában volt a tagállamok költségvetési korlátainak és a meglévő uniós kiadási programok viszonylagos rugalmatlanságának. A terv három, egymást kölcsönösen kiegészítő pilléren nyugszik: i. Az irányítási struktúrát januárjában véglegesítették a Beruházási Bizottság tagjainak kinevezésével. Időközben a Bizottság jóváhagyta az uniós garancia használatát.

Európai Stratégiai Beruházási Alap: még tenni kell az ESBA teljes sikeréért

Ennek elérését egy 21 milliárd eurós kockázatviselési kapacitás segítette, amely egy, az uniós költségvetésből származó 16 milliárd eurós garanciából és az EBB saját forrásaiból biztosított 5 milliárd euróból állt össze, és amely eredetileg 61 milliárd euróra becsült kiegészítő finanszírozás biztosítását tette volna lehetővé az EBB-csoport számára 4 1. Mindkét keret egyaránt végez adósság és tőkeberuházás típusú műveleteket 5. Az SMEW esetében nincsen mi a bináris koncentrációs határérték.

Az ESBA bevezetésekor az uniós költségvetésnek a —as többéves pénzügyi keret TPK során már a tervezettnél nagyobb részét fordították pénzügyi eszközökre. Ahogy a 2. Ezenkívül az európai strukturális és beruházási alapok esb-alapok alá tartozó pénzügyi eszközök összege a —as időszakban várhatóan 20,2 milliárd euró lesz 12ami a megelőző időszak hasonló értékének közel kétszerese. E tőkeemeléssel az Unió végéig  milliárd euró köz- és magánberuházást kíván mozgósítani.

E modell a —es időszakban támogatni fogja az Unió beruházási prioritásait és elősegíti a különböző uniós pénzügyi eszközök közötti szinergiát A javaslat célja, hogy az ESBA és a költségvetési rendelet szerinti pénzügyi eszközök tapasztalataira építve további milliárd euró becsült összegű beruházást mozgósítson további 38 milliárd beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe összegű uniós költségvetési garancia rendelkezésre bocsátása útján.

A modell ezáltal az ESBA által elindított nagyszabású beruházási program folytatását képezné. A Bizottság szerint az InvestEU az alábbi négy fő szakpolitikai területre összpontosító piacvezérelt eszköz lenne: i.

Az ellenőrzés hatóköre és módszere 12 Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az ESBA eredményesen teremtett-e finanszírozási lehetőségeket az Unióban történő beruházások támogatásához. Ehhez a következőket vizsgáltuk meg: Az EBB az elvárt összegben biztosított-e nagyobb kockázatú finanszírozást júliusáig?

A SMEW részben egy korábbi számvevőszéki különjelentés tárgyát képezte Észrevételek Az EBB-csoport az ESBA keretében a tervezett szinthez közel álló összegben hagyott jóvá magasabb kockázatú finanszírozást 15 A milliárd eurónyi beruházás mozgósítására irányuló célérték eléréséhez az EBB-nek júliusáig 61 milliárd euró ESBA-támogatásban részesülő finanszírozást kellett jóváhagynia.

Az ESBA-portfólió kriptoalku kereskedési bot profiljának összességében magasabbnak kell lennie az EBB által az ESBA-rendelet hatálybalépése előtt, a szokásos befektetési politikája alapján támogatott beruházási portfólióénál. Az ESBA által támogatott projekteknek is jellemzően magasabb kockázati profillal kell bírniuk, mint az EBB szokásos műveletei által támogatott projekteknek Az első 3 évben jóváhagyott beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe ESBA-finanszírozás elérte az eredetileg tervezett százalékos arányt 16 A két keretre vonatkozóan aláírt teljes ESBA-finanszírozás összege Az EBB az IIW-keret kapcsán műveletet írt alá 30,5 milliárd euró, míg a kkv-keret kapcsán műveletet 12,4 milliárd euró értékben.

Az ESBA rugalmasan, pénzügyi beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe számos típusával tudja finanszírozni projektek széles körét, továbbá a kevés ágazati és földrajzi korlátozás nagy számú és volumenű potenciális pénzügyi műveleteket tett lehetővé lásd: II. Az EBB saját forrásaiból finanszírozott beavatkozások esetén nem kell kötelezően elvégezni az állami beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe kapcsolódó értékelést.

Ezáltal beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe ESBA jóváhagyási folyamata gyorsabb és rugalmasabb, mint a megosztott irányítás alá tartozó uniós pénzügyi eszközöké. Az egyszerűsített irányítási mechanizmus lehetővé tette az EBB számára az ESBA-portfóliójának gyors bővítését új műveletekkel, különösen olyanokkal, amelyek esetében korábban már lezajlott az EBB saját értékelési és jóváhagyási folyamata. Az NPBI-k körében végzett felmérésünk és interjúink tanúsága szerint azok többsége pozitívan értékelte az EBB-csoporttal folytatott együttműködés szorosabbra fűzését.

Minden tőkeberuházás és kvázisajáttőke-beruházás típusú művelet pl. Az EBB különleges tevékenységeit három kategóriába lehet sorolni: i.

Kistarcsán folytatódik a Tipegő Bölcsőde építése. Készültsége meghaladja az 50%-ot

Forrás: Európai Számvevőszék, az EBB —es időszakra vonatkozó különböző pénzügyi jelentéseiben és vállalati operatív terveiben COP szereplő adatok elemzése alapján. Ez az elmaradás az ESBA hatálya alá tartozó különleges tevékenyégekből 7 milliárd euróaz EBB saját kockázatú különleges tevékenységeiből 1,5 milliárd euróvalamint más kockázatmegosztási megbízatások hatálya alá tartozó különleges tevékenységekből 4,5 milliárd euró tevődött össze.

Ilyen termékek többek között az elsőbbségi vagy alárendelt kölcsönök, a kockázatmegosztási eszközök, a tőkepiaci eszközök pl. Ezenkívül a beruházási platformokkal és az NPBI-kkel kapcsolatos műveletek szabályai 24 az NPBI-kkel folytatott ESBA-műveletek egyik fő alapelveként említik az alárendeltséget azaz amennyiben indokolt, az ESBA-támogatást lehetőleg más finanszírozási formákhoz képest alárendelt módon kell nyújtani Az IIW-műveletekről végzett felülvizsgálatunk azt mutatta, hogy az EBB a beruházási hitelek esetében elsősorban a hosszabb lejárat révén, olyan fedezetlen pozíciókat felvállalva, ahol az összes vagy a legtöbb más hitelező biztosított, illetve nagyobb beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe jelentő partnerek kiszolgálása révén valósította meg a magasabb kockázatú státuszt, ezzel szemben nemigen élt a vállalat- vagy projektfinanszírozási hiteltermékek szerződéses hátrasorolásának lehetőségével.

Ezenkívül a kkv-kba és közepes piaci tőkeértékű cégek tőkebefektetési alapjaiba történő, az NPBI-k vagy az EBA melletti beruházások révén a kkv-kat és közepes piaci tőkeértékű cégek tőkebefektetési alapjait is elkezdte megcélozni.

Erre a területre az EBA hatásköre is kiterjed. Az EBB piaci elemzői szerint erőteljes kereslet mutatkozott az ilyen típusú eszközökre. Az EBB azonban Ennek oka az EBB hatáskör-átruházási és szabályozási követelmények által előírt átvilágítási eljárásának összetettsége volt.

Az ESBA részben az uniós költségvetés által támogatott egyéb pénzügyi eszközökből származó finanszírozást helyettesített 30 Az ESBA-nak ki kell egészítenie és nem szabad kiszorítania a többi uniós pénzügyi eszköz 31nevezetesen a közvetett, illetve megosztott irányítás alatt álló pénzügyi eszközök pl. Megvizsgáltuk, hogy az ESBA milyen hatást fejtett ki az EBB által végrehajtott egyéb kockázatmegosztási megbízatásokra közvetett irányítás alatt álló pénzügyi eszközök és a megosztott irányítás alatt álló pénzügyi eszközökre.

Az ESBA és a közvetetett irányítás alatt álló pénzügyi eszközök 31 Elemzésünk során az ESBA és a —as programozási időszak legnagyobb, az EBB-csoport végrehajtási hatáskörébe átruházott pénzügyi eszközeinek esetleges átfedéseire összpontosítottunk.

A CEF hitelfinanszírozási eszköz esetében azonban az összegek a tényleges aláírt műveletek alacsony szintje miatt elmaradtak a tervezettől. Forrás: Európai Számvevőszék, az Európai Unió Ennek oka főként az, hogy a kettő között a célok, a támogathatósági kritériumok, a megcélzott beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe és a kedvezményezettek típusai tekintetében is átfedések vannak.

Az ESBA-műveletekre nem vonatkoznak a más uniós pénzügyi eszközökre meghatározott egyedi támogathatósági kritériumok. Az energia- és közlekedési ágazatban finanszírozható projektek köre ezért például sokkal szélesebb lehet a CEF hitelfinanszírozási eszközénél. A garanciákat az ESBA kiegészítette azzal, hogy kezdetben lehetővé tette azoknak az eredetileg tervezett éves volumennél nagyobb arányú feltöltését anélkül, hogy emiatt megváltoztak volna a programok alapjául szolgáló követelmények.

Az InnovFin tőkefinanszírozási eszköz esetében az ESBA a Horizont és az EBA mellett egy új kockázatmegosztási struktúrában is részt vett, ami gazdagította a piacon elérhető termékkínálatot. Ami a COSME sajáttőke-termékét illeti, a Bizottság szándékosan úgy alakította ki az ESBA új SMEW sajáttőke-termékét, hogy az részben lefedje a meglévő sajáttőketermék-struktúrát, hogy a COSME pénzügyi eszközökre előirányzott költségvetés könnyebben át tudja helyezni a hangsúlyt a garanciákra, amelyek tekintetében úgy ítélték meg, hogy a piaci kereslet meghaladja beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe rendelkezésre beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe költségvetési forrásokat.

  1. Térinformatikai és földrajzi információs GIS specializált megoldás; RFID technológiát alkalmazó specializált megoldás; Online elektronikus fizetési megoldás; Szolgáltatásmenedzsment.
  2. Stfoption bináris opciók
  3. Változásmutató Módosított jogszabályok. - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
  4. Pályázatok • PályázatFigyelés • PályázatMenedzser
  5. Hamarosan zárul az informatikai fejlesztéseket támogató pályázat!

A pénzügyi eszközök alkalmazásával például feltérképezi azokat az új termékeket és piacokat, amelyeket az ESBA segítségével fejleszthet, vagy az ESBA-val történő társbefektetések esetén nyújthatja a finanszírozások kockázatosabbik részét. Ezenkívül júniusában a Bizottság javaslatot tett az InvestEU program elindítására: ez egy kritikus beruházási prioritásokat támogató integrált beruházási modell, amely szinergiákat tesz lehetővé az ESBA és más uniós pénzügyi eszközök között Az ellenőrzés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján végzett előzetes elemzésünk arra a következtetésre jutott, hogy az InvestEU programnak még pontosítania kell, hogyan fogja kezelni a mozgósított beruházások becsléséhez, a projektek addicionalitásához és a földrajzi megoszláshoz kapcsolódó kérdéseket.

Az ESBA és a megosztott irányítás alatt álló pénzügyi eszközök európai strukturális és beruházási alapok, más néven esb-alapok 35 A —as időszakban fizető befektetési platformok esb-alapokhoz tartozó pénzügyi eszközöket az esb-alapok 11 tematikus célkitűzésének bármelyikéhez fel lehetett használni, és azokat vissza nem térítendő támogatásokkal beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe ötvözni.

Azonban míg az ESBA az általánosságban tekintett beruházási hiány kezelésére hivatott, az esb-alapok alá tartozó pénzügyi eszközök célja a kohéziós célok teljesüléséhez történő hozzájárulás az adott régióban vagy országban konkrétan azonosított piaci rések áthidalásával.

A III. Az általunk megkérdezett szakértők véleménye szerint azonban a kkv-k esetében — azok általánosságban magas finanszírozási igénye miatt — kevéssé jelentkezik csak kiszorító hatás.

Ugyanakkor jelentősebb átfedések és kombinációs lehetőségek jelenhetnek meg abban az esetben, ha az esb-alapok irányító hatóságai nyomás alá kerülnek a lekötött források elköltését illetően. A szakértőkkel és NPBI-kkel folytatott interjúink alapján valószínűleg elő fognak fordulni ilyen átfedések. Az infrastrukturális és innovációs támogatási keret IIW aláírt projektjeinek közel harmadát az ESBA-támogatás nélkül is finanszírozni lehetett volna, de kedvezőtlenebb feltételekkel 38 Az egyedi projektek szintjén az uniós garancia igénybevételének egyik jogosultsági kritériuma 34 a projekt addicionális jellege Az ESBA Beruházási Bizottsága felülvizsgálja ezeket az értékeléseket és az EBB által készített dokumentáció 36 alapján dönt az uniós garancia rendelkezésre bocsátásáról.

A SMEW eltérő beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe rendelkezik a támogathatóság meghatározására. Ahelyett, hogy a Beruházási Bizottság döntene az egyes projektek esetében a támogathatóságról, az ESBA Irányítóbizottsága és ügyvezető igazgatója a Beruházási Bizottsággal folytatott beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe követően határozza meg az egyes termékek támogathatóságát.

Bár az addicionalitás értékelése figyelembe veszi a piaci hiányosságokat és a szuboptimális beruházási helyzeteket, annak értékelését nem feltétlenül foglalja magában, hogy a projekt más finanszírozási források segítségével is megvalósítható lett volna-e. Az EBB-finanszírozást fontossági sorrendben az alábbiak miatt választották: i.

Változásmutató

Az ESBA legutóbbi, A felmérésben említett majdnem minden műveletet beruházási hitelből finanszíroztak. Ez a kockázat különösen magas a beruházási hitelek révén közvetlenül finanszírozott projekt esetében.

Ez is kiemeli annak fontosságát, hogy a más finanszírozási források kiváltásának megelőzése érdekében értékelni kell, hogy a projektek megfelelő finanszírozásának hiánya piaci hiányosságokból ered-e. Mindazonáltal az általunk áttekintett egyes korábbi IIW-műveletek esetében nem történt meg a piaci hiányosságok vagy az optimálistól elmaradó beruházási helyzetek világos és következetes indoklása és dokumentálása.

Ebben az esetben az addicionalitás kérdéses, mivel lehet, hogy az EBB-finanszírozást egyszerűen azért választották, mert olcsóbb volt a piaci árszintnél, de ekkor fennál a más finanszírozási források kiszorításának kockázata. Ez különösen az infrastrukturális és közműprojektek 2.

kereskedés hírek áttekintésével

Az EBB-hitel finanszírozza a vállalat —as időszakra vonatkozó beruházási programjának mintegy felét. Az EBB szerint a művelet addicionális jellegét az támasztja alá, hogy az a hosszú futamidő 20 év, ami a társaság meglévő tartozásának hátrasorolását eredményezte és a hitelkockázati profil miatt magasabb kockázati profillal rendelkezett, mint az EBB szokásos műveletei által támogatott projektek azaz különleges tevékenységnek minősült. Az EBB arra is hivatkozott, hogy a hitel a nagy tőkeáttétellel rendelkező tőkeszerkezet ellenére is lehetővé tenné beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe vállalat számára a tőkeberuházások jelentős szintjének fenntartását.

A hitelfelvevő az EBB új ügyfele, egy közművállalat volt, amely hozzá tudott férni banki és tőkepiaci finanszírozási forrásokhoz. A vállalat az elmúlt években például vagyis kevéssel azelőtt, hogy aláírta a hitelszerződést az EBB-vel két elsőbbségi, fedezetlen kötvénykibocsátást hajtott végre összesen 0,9 milliárd euró értékben, akár 12 éves futamidővel és rulírozó hitelkeretre szerződött kereskedelmi bankokkal.

A hitelfelvevő képviselőivel folytatott interjúink során kiderült, hogy lehetséges lett volna más forrásokból finanszírozást bevonni a beruházási igények fedezésére, de az EBB jobb feltételeket ajánlott a futamidőre, kamatlábra és finanszírozási költségekre vonatkozóan. A beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe egy nemzeti fejlesztési bankot is megjelölt, mint szóba jöhető finanszírozási forrást, amellyel végül azért nem éltek, mert az EBB elegendő forrást ajánlott a nemzeti fejlesztési banknál jobb feltételekkel.

hogyan keresnek az emberek online véleményeket

Ez is azt jelzi, hogy bár a projekt az Unió szempontjából prioritást élvező ágazatban került megvalósításra és magasabb kockázati besorolású volt, más forrásokból is finanszírozható lett volna. A hitelfelvevő egy, a szabályozott és nem szabályozott piacon egyaránt működő közművállalat, az EBB visszatérő ügyfele volt, amely korábban már számos finanszírozási megállapodást írt alá a bankkal.

Ehhez a projekthez az EBB igazgatótanácsa eredetileg egy, a későbbi ESBA-támogatású finanszírozással megegyező értékű elsőbbségi hitelt hagyott jóvá. A hitelt az EBB szokásos műveleteként azaz nem különleges tevékenységként hagyták jóvá.

A kormány úgy látja, csúszni fog a nagyberuházások egy része - sedlak.hu

Az eredetileg jóváhagyott hitelt nem írták alá, ehelyett az EBB egy kísérleti, ESBA-garancia által fedezett hibrid kötvényt ajánlott, amely az EBB által akkoriban kidolgozott új termék volt vállalati hibrid adósságeszköz. Hibrid kötvénnyé átstrukturálva a művelet kockázati besorolását a különleges tevékenységek szintjére minősítették le. Ennek oka a jelentősen alárendelt hibrid kötvénynek az elsőbbségi hitelhez képest gyengébb szerződéses védelme és a kamatfizetések hosszabb türelmi időszaka volt.

Ez a kísérleti hibrid kötvény lehetővé tette az EBB számára egy innovatív, magasabb kockázatú termék kidolgozását és tesztelését. A vállalat pozitívan értékelte az új termék finanszírozási feltételeit, beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe a piacról igen nehéz lett volna hasonló feltételekkel forrást bevonni. Az EBB új hibridkötvény-termékének érdemeit és annak a vállalat számára nyújtott előnyeit nem elvitatva megjegyezzük, hogy nem volt szükség ESBA-támogatásra a projekt végrehajtásához.

A projektet szokásos EBB-művelet keretében is támogatni lehetett volna. Az új beruházásokra vonatkozó célérték az ESBA-hozzájárulás 21 milliárd euró szörös várt multiplikátorhatásán alapult lásd: 7. Az EBB a 3. A multiplikátorhatás az összes mozgósított beruházás és a teljes ESBA-hozzájárulás közötti szorzót jelöli.

Ennek kiszámításához az összes mozgósított beruházásból kivonják az esetleges közfinanszírozást az EBB-csoporttól származót is beleértve 3. Az ESBA-rendelet nem határozza meg, hogy a célérték a jóváhagyott vagy az aláírt összegekre vonatkozik.

Az EBB beszámolója szerint

Hasznosvélemények